کد گرافیکی بارش باران توسط کدهای سی اس اس آریا تمپ – طراحی سایت,قالب وبلاگ,پوسته وردپرس,قالب وردپرس

کد گرافیکی بارش باران توسط کدهای سی اس اس

 

گام اول: ۱
ابتدا این کد را در تگهای body قرار دهید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
<section class="rain"></section>
<div id="clouds">
    <div class="cloud x1"></div>
    <div class="cloud x2"></div>
    <div class="cloud x3"></div>
    <div class="cloud x4"><div>
    <div class="cloud x5"></div>
</div>

گام : ۲
کدهای سی اس اس را در بین تگهای head سایت خود قرار دهید.

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
<style type="text/css">
*{ margin: 0, padding: 0;}
body {
   overflow: hidden
   background: #c9dbe9;
   background: -linear-gradient(top,#c9dbe9 0%, #fff 100%);
   background: -webkit-linear-gradient(top, #c9dbe9 0%, #fff 100%);
   background: -moz-linear-gradient(top, #c9dbe9 0%, #fff 100%); 
}
.drop {
  background:-webkit-gradient(linear,0% 0%,0% 100%, from(rgba(255,255,255,1) ), to(rgba(255,255,255,0.6))  );
  background: -moz-linear-gradient(top, rgba(13,52,58,1) 0%, rgba(255,255,255,.6) 100%);
  width:1px;
  height:89px;
  position: absolute;
  bottom:200px;
  -webkit-animation: fall 1s linear infinite;
  -moz-animation: fall 1s linear infinite;
  
}
#clouds {
    padding: 100px 0;
}
.cloud {
    width: 200px;
    height: 60px;
    background: #fff;
    
    border-radius: 200px;
    -moz-border-radius: 200px;
    -webkit-border-radius: 200px;
    
    position: relative;
}
.cloud:before, .cloud:after {
    content: '';
    position: absolute;
    top: -15px;
    left: 10px;
    background: #fff;
    width: 100px;
    height: 80px;
    
    border-radius: 100px;
    -moz-border-radius: 100px;
    -webkit-border-radius: 100px;
    
    transform: rotate(30deg);
    -webkit-transform: rotate(30deg);
    -moz-transform: rotate(30deg);
}
.cloud:after {
    width: 120px;
    height: 120px;
    top: -55px;
    left: auto;
    right: 15px;
}
.x1 {
    -webkit-animation: moveclouds 15s linear infinite;
    -moz-animation: moveclouds 15s linear infinite;
}
.x2 {
    left: 200px;
    -webkit-transform: scale(0.6);
    -moz-transform: scale(0.6);
    opacity: 0.6;
    -webkit-animation: moveclouds 25s linear infinite;
    -moz-animation: moveclouds 25s linear infinite;
}
.x3 {
    left: -250px;
    top: -200px;
    -webkit-transform: scale(0.8);
    -moz-transform: scale(0.8);
    opacity: 0.8;
    
    -webkit-animation: moveclouds 20s linear infinite;
    -moz-animation: moveclouds 20s linear infinite;
}
.x4 {
    left: 470px;
    top: -250px;
    -webkit-transform: scale(0.75);
    -moz-transform: scale(0.75);
    opacity: 0.75;
    -webkit-animation: moveclouds 18s linear infinite;
    -moz-animation: moveclouds 18s linear infinite;
}
.x5 {
    left: -150px;
    top: -150px;
    -webkit-transform: scale(0.8);
    -moz-transform: scale(0.8);
    opacity: 0.8;
    -webkit-animation: moveclouds 20s linear infinite;
    -moz-animation: moveclouds 20s linear infinite;
}
@-webkit-keyframes moveclouds {
    ۰% { margin-left: 1000px;}
    ۱۰۰% { margin-left: -1000px;}
}
@-moz-keyframes moveclouds {
    ۰% { margin-left: 1000px;}
    ۱۰۰% { margin-left: -1000px;}
}
@-webkit-keyframes fall {
    to {margin-top:900px;}
}
@-moz-keyframes fall {
    to {margin-top:900px;}
}
</style>

می توان کدهای بالا رو در یک فایل خارجی قرار داد و با دستور خط زیر فراخوانی کرد.

۱
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

گام : ۳
کد مربوط به جاوا و افکت نمایشی رو هم اضافه می کنیم.

۰۱
۰۲
۰۳
۰۴
۰۵
۰۶
۰۷
۰۸
۰۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
// number of drops created.
var nbDrop = 1000;
// function to generate a random number range.
function randRange( minNum, maxNum) {
  return (Math.floor(Math.random() * (maxNum - minNum + 1)) + minNum);
}
// function to generate drops
function createRain() {
    for( i=1;i<nbDrop;i++) {
    var dropLeft = randRange(0,1600);
    var dropTop = randRange(-1000,1400);
    $('.rain').append('<div id="drop'+i+'"></div>');
    $('#drop'+i).css('left',dropLeft);
    $('#drop'+i).css('top',dropTop);
    }
}
// Make it rain
createRain();

و در پایان کد لایبری جامع رو قبل از کد افکت می افزاییم.

۱
۲
<script src="code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script src="rain.js"></script>

 

یک روز بارانی در وبلاگ یا وب سایت ما —

Mosleh Uddin


برچسبها:

درج ديدگاه...


شش + نُه =

website stats