گزینه انتخاب امتیاز ستاره ای برای وب سایت آریا تمپ – طراحی سایت,قالب وبلاگ,پوسته وردپرس,قالب وردپرس

گزینه انتخاب امتیاز ستاره ای برای وب سایت

 

 گام ۱:
ابتدا فایل اصلی را ایجاد می نماییم :

۰۱
۰۲
۰۳
۰۴
۰۵
۰۶
۰۷
۰۸
۰۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Rating</title>  
</head>
<body>
    <p>Please rate this item:</p>
    <fieldset class="rating">    
        <input type="radio" name="stars" id="4_stars" value="4" >
        <label class="stars" for="4_stars">4 stars</label>
        <input type="radio" name="stars" id="3_stars" value="3" >
        <label class="stars" for="3_stars">3 stars</label>
        <input type="radio" name="stars" id="2_stars" value="2" >
        <label class="stars" for="2_stars">2 stars</label>
        <input type="radio" name="stars" id="1_stars" value="1" >
        <label class="stars" for="1_stars">1 star</label>
        <input type="radio" name="stars" id="0_stars" value="0" required>
        <label class="stars" for="0_stars">0 star</label>
        <span  class="label"> Rating: </span>
    </fieldset>
</body>
</html>

گام ۲:
فایل کدهای گرافیکی سی اس اس style.css

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
.rating {
    width: 300px;
    height: 34px;
    background-color: #f6f3f3;
}
.rating label {
    text-indent: -100px;
    width: 40px !important;
    height: 30px;
    overflow: hidden;
    cursor: pointer;
}
.label {
    float: left;
    padding-top: 3px;
}
        
input[type="radio"] {
    padding-right: 4px;
    position: absolute;
    left: 340px;
    margin-top: 10px;
}
                
input[type="radio"], .rating label.stars {
    float: right;
    line-height: 30px;
    height: 30px;
}
span + input[type=radio] + label, legend + input[type=radio] + label {
    clear: right;
    margin-right: 80px;
    counter-reset: checkbox;
}
.rating input[type="radio"]:required + label:after {
    content: '';
    position: absolute;
    left: 340px;
    min-height: 10px;
    margin-top: -36px;
    text-align: right;
    background: #6cbf00;
    padding: 10px 10px;
    display: block;
    width: 50px;
}
.rating label.stars {
    background: transparent url('../img/star_off.png') no-repeat center center;
}
.rating label.stars:hover ~ label.stars,
.rating label.stars:hover,
.rating input[type=radio][name=stars]:checked ~ label.stars {
    background-image: url('../img/star.png');
    counter-increment: checkbox;
}
.rating input[type=radio][name=stars]:required + label.stars:after {
    content: counter(checkbox) " stars!";
}

گام ۳:
متا کدهای دستر فراخوانی را هم اضافه می کنیم :

۱
۲
۳
۴
۵
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Rating</title>
    <link rel='stylesheet' type='text/css' href='css/style.css'>
</head>

گام ۴:و تصاویر ستاره را نیز در پوشه تصاویر قرار می دهیم.

Github: Grab from Github

Moin Uddin


برچسبها: , ,

درج ديدگاه...


سه + = پنج

website stats